Hoppa över navigation

Välkommen till Lilla Bullerbyn
- en Waldrofförskola i lantlig miljö

Lilla Bullerbyn är en förskola med anknytning till Charlottendals Gård och har för närvarande 19 barn i åldrarna 1 - 6 år. Den ideella föreningen som driver förskolan består av föräldrar, personal, boende på gården och verksamhetsansvariga. 

Charlottendals Gård är ett jordbruk med skog och vallodling, en slags framtidsgård med ekobyinriktning, turistuthyrning och social verksamhet i centrum. Det bor fem familjer på gården, men på dagarna när de flesta är på sina arbeten är det barnen och personalen på förskolan som skapar liv och rörelse på gården. De tar del av arbetet med djuren och trädgården och barnen upptäcker samtidigt stort och smått i naturen. Dagens rytmer, den vackra omgivningen och den personliga kontakten mellan barn och vuxna skapar trygga ramar för arbetet. 

På gemensamma arbetsdagar och årstidsfester umgås barn, personal och föräldrar tillsammans. Huset som inrymmer förskolan är ekologiskt byggt och kombinerar gamla byggnadsmaterial som halm och lera med moderna inslag. Visionen är att utveckla och berika verksamheten med bl a  hantverk t ex en liten smedja, med fortsatt kulturell verksamhet och att få fler djur till gården.