Hoppa över navigation

Välkommen till Charlottendal

Charlottendals Gård i Järna är en liten jordbruksfastighet på vilken vi byggt upp en Eko-by med sammanlagt sex bostäder samt förskolan, Lilla Bullerbyn.

Vi har så långt som möjligt försökt att miljöanpassa vårt boende med allt ifrån komposterade toaletter, solvärme i kombination med värmepumpar och nu senast en anläggning med solceller på ett ladutak som driver en del av anläggningen.